News   •

01 mei 2020

Covid-19

C2N heeft in verband met de corona pandemie gepaste maatregelen genomen volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid

De gezondheid van onze relaties en die van onze medewerkers zijn voor ons bedrijf van groot belang. Daarom hebben ook wij – in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid – maatregelen getroffen met het oog op het COVID-19 virus (het ‘coronavirus’). Hiermee willen wij de risico’s voor de gezondheid van eenieder zoveel mogelijk minimaliseren. De maatregelen die wij hebben getroffen, zijn als volgt: ons kantoor blijft telefonisch bereikbaar via +31 85 273 7490 of via info @c2n.nl en de emailadressen van onze consultants.

  • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Zij beschikken over alle benodigde faciliteiten om op afstand te communiceren en zullen ervoor zorgdragen dat zij thuis telefonisch, per e-mail en/of video conference goed bereikbaar zijn.
  • Medewerkers die symptomen van verkoudheid of griep vertonen of anderszins ziekteverschijnselen vertonen, dan wel zich niet lekker voelen, zullen verplicht thuisblijven.
  • Afspraken met relaties op kantoor of op project locatie zullen geminimaliseerd worden en dienen bij voorkeur telefonisch of via video conference plaats te vinden. Voor situaties waarin fysiek overleg met de relatie toch noodzakelijk is, zal in onderling overleg zeker een passende oplossing worden gezocht, zodat de gezondheidsrisico’s en besmettingsgevaar minimaal zijn.

Wij kunnen helaas niet uitsluiten dat de ingestelde maatregelen tot enig ongemak kunnen leiden. Wij doen er echter alles aan om met u mee te denken en oplossingen te bieden, zodat uw project zo goed als mogelijk doorgang blijft vinden.

Directie C2N