Document   •

14 april 2021

De nieuwe BREEAM-NL 2020 voor Nieuwbouw

Meer dan zomaar een update

Door Ruud Sprock – Senior Duurzaamheidsadviseur (van het eerste uur)

Sinds 1 januari 2021 is BREEAM 2014 vervangen door de nieuw BREEAM 2020. Deze update was nodig omdat de 2014 versie begon achter te lopen op nieuwe wet- en regelgeving en de ontwikkeling van nieuwe duurzame technieken. De voorwaarden voor het behalen van een certificaat zijn circa 15-20% zwaarder geworden dan die voor de 2014 versie. 

Naast de zwaardere eisen wijkt BREEAM 2020 nog op een aantal andere onderdelen af van de vorige versie. Zo is BREEAM 2020 alleen nog van toepassing op nieuwbouwprojecten en kleinschalige renovaties. Voor ingrijpende renovaties staat een nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL) op stapel – tot die tijd mogen dergelijke renovaties nog volgens BREEAM 2014 worden gecertificeerd.

De functies die onder BREEAM-2020 zijn te certificeren:

 1. Kantoorfunctie
 2. Winkelfunctie
 3. Onderwijsfunctie
 4. Industriefunctie (bedrijfsgebouwen)
  1. Laboratorium
  2. Koel- en vriesvoorzieningen > 250 m2
 5. Logiesfunctie
 6. Bijeenkomstfunctie
 7. Zorgfunctie (=nieuw)
 8. Sportfunctie (=nieuw)

Woningen kunnen niet volgens BREEAM 2020 worden gecertificeerd. Hiervoor is een aparte BRL in de maak. Ze kunnen voorlopig nog gecertificeerd worden onder de 2014 versie. Voor datacenters blijft de BREEAM 2012 versie van toepassing.

Greenlease-constructies zijn bij BREEAM 2020 niet meer toegestaan. In plaats daarvan kan men een keuze maken uit een van drie BREEAM projecttypen die het beste passen bij het te certificeren project. In hoofdlijnen:

BREEAM Casco

 • Grond en funderingswerken
 • Bouwkundige constructies
 • Hoofddraagconstructies
 • Gevels
 • Daken
 • Terrein

BREEAM Casco + Centrale installaties

 • BREEAM casco 
 • Plus: Gebouwgebonden centrale installaties

BREEAM Volledig Gebouw:

 • BREEAM Casco + Centrale Installaties
 • Plus: Niet dragende binnenwanden & Afbouw & Inbouw
 • Plus: Afwerkingen
 • Plus: Vaste inrichting

Net als de 2014 versie kent BREEAM 2020 9 duurzaamheidscategorieën verdeeld over 3 hoofdthema’s:

 • Duurzaamheid van gebouw en installaties (Energie, Materialen, Welzijn & Gezondheid, Afval, Water en Vervuiling).
 • Duurzaamheid van de  locatie (Transport, Landgebruik & Ecologie).
 • Duurzaamheid van het proces (Management). 
 • Gebleven zijn de BREEAM-ambities Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding, evenals de daarvoor benodigde scorepercentages. 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de 2014 versie is de reductie van het aantal te behalen credits. Kende de 2014 versie nog 75 credits, de 2020 versie telt er 48, wat niet inhoudt dat het totaal aan detaileisen is verminderd! In de 2020 versie zijn namelijk de 2014 credits gecombineerd, verzwaard en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen qua techniek en regelgeving, 

Nieuw bij BREEAM 2020 zijn de minimale vereisten die van toepassing zijn bij verschillende credits. Een project moet aan al deze vereisten voldoen om überhaupt voor een certificaat in aanmerking te komen. Ze leveren echter geen punten op die meetellen in de eindscore.

De bewijslast die nodig is om aan te tonen dat eisen zijn behaald, is verzwaard. Er worden meer onderzoeken en rapportages verlangd. Dat is een van de redenen dat de moeilijkheidsgraad van de 2020 versie is toegenomen ten opzichte van de 2014 versie. 

Een één-op-één vergelijking tussen de 2014 credits en die van 2020 is dus niet mogelijk. Bewijslast die bij de 2014 versie nog geldig was, is voor de 2020 versie grotendeels achterhaald. Hou hier rekening mee met de overgang van BREEAM 2014 naar BREEAM 2020.

Deze nieuwe BREEAM is dus meer dan een update op punten en komma’s. Het legt de groene lat weer een stukje hoger,  wat precies de bedoeling is van het label – het stimuleren van duurzame ambities voorbij wat wettelijk al moet.

BREEAM 2020 is  wennen, maar niet onmogelijk. De projecten die we begeleiden geven ons het vertrouwen dat de markt zich binnen afzienbare tijd BREEAM 2020 eigen heeft gemaakt.