Document   •

14 april 2021

ESG publicatieplicht voor beleggers

ESG risico-inventarisatie raakt ook vastgoed

 

Door Hans van Brakel.

Per 26 juni is het EU IFR/IDF regime van kracht voor bepaalde beleggingsondernemingen. Als gevolg hiervan zijn deze ondernemingen vanaf 26 december 2022 verplicht een verslag te publiceren over ecologische, sociale en governance (ESG) gerelateerde risico’s. Dit verslag moet vervolgens ieder half jaar worden geactualiseerd en gepubliceerd. (Bron: website EU) 

Investeerders en gebruikers die onder dit regime vallen zullen die ESG risico’s zeker laten meewegen in hun beslissing voor investeringen in vastgoed, of huur ervan.

Vastgoedondernemingen kunnen hierop inspelen door de verduurzaming van hun vastgoed hierop af te stemmen.

Het zal op zijn minst betekenen dat voldaan moet worden aan wettelijke energiebesparende maatregelen  zoals de energielabelverplichting en de Europese Energie Audit. 

De coronapandemie heeft de aandacht gevestigd op een gezond binnenklimaat van gebouwen en de mogelijkheid tot het bewaren van een veilige onderlinge afstand. Ook dit zal ongetwijfeld meegenomen worden bij het inventariseren van ESG risico’s.