Document   •

14 april 2021

Kantoren en Energielabels

C-label voor kantoren verplicht in 2023 – geen uitstel mogelijk

Door Hans van Brakel, mede eigenaar C2N

Het Financieele Dagblad besteedde al in april 2017(!) ruim aandacht aan de verplichting dat kantoren vanaf 2023 tenminste een Energielabel C moeten hebben ‘omdat ze anders niet mogen worden gebruikt’. Het begin van een stroom berichten over de aanstaande niet langer te negeren C-label verplichting.

Dat het de overheid menens is blijkt uit een brief die ze recentelijk verzonden hebben naar partijen die kantoor houden in gebouwen met een label lager dan C. Huurders mogen de brief negeren, verhuurders niet.

Hoe moeilijk is het technisch om een energielabel C te halen? Voor kantoren met een label D, E of F kun je als vuistregel hanteren dat energiebesparende maatregelen aan installaties, bijvoorbeeld toepassing van LED-verlichting, voldoende zijn voor een C-label. Voor kantoren met een G-label en slechter, zijn aanvullende energiebesparende bouwkundige maatregelen nodig.

Je kunt erop gokken dat het zo’n vaart niet zal lopen omdat het de overheid aan menskracht ontbreekt om de C-label verplichting te handhaven. Volgens schattingen voldoet ruim 50% nog niet aan die verplichting. Dus het zal zo’n vaart niet lopen?

De disciplinerende werking om toch een C-label te halen zal ook uit een andere hoek komen – de markt. En dan met name de sector die sinds 2021 wettelijk verplicht is zijn environmental, social en governance (ESG) risico’s te inventariseren en te publiceren.

Voor de vastgoedsector betreft het primair ESG-plichtige financiers en beleggers met een (in)direct belang in vastgoed. Die zullen om twee redenen af willen van vastgoed dat in 2023 nog geen C-label heeft. Ten eerste de slechte ESG-reputatie van niet duurzaam vastgoed, ten tweede het financiële risico dat dergelijk kantoorvastgoed niet meer verhuurd mag worden.

Zoals eerder aangehaald hoeft het geen onmogelijke financiële en technische opgave te zijn om een C-label te behalen. Maar de tijd dringt – 2023 is dichtbij.

Er zijn een aantal scenario’s mogelijk om hierop in te spelen.

Je kunt besluiten het kantoorvastgoed af te stoten of een bestemming te geven waarvoor geen duurzaamheidsverplichtingen gelden. Of, je kunt besluiten de investeringen te plegen die nodig zijn voor het behalen van een C-label. Maar je kunt ook in je investering er rekening mee houden dat het zeer waarschijnlijk is dat vanaf 203o kantoren een A-label moeten hebben, en wat er nog meer te wachten staat.

Voor elk scenario onze duurzaamheidsadviseurs aangeven welke maatregelen nodig zijn, wat de mogelijkheden zijn, wat ze kosten en wat ze opleveren.