Document   •

02 juni 2021

LEED

Het Amerikaanse alternatief voor BREEAM

Amerikaanse bedrijven zijn gewend hun duurzaam vastgoed te certificeren volgens LEED, ook hun Europees vastgoed.

De methode is ontwikkeld door de United States Green Building Council (USGBC) en is vastgelegd in een door USGBC opgestelde handleiding, die is geënt op de Amerikaanse bouwpraktijk.

LEED kent 110 duurzaamheidseisen (=credits). Hoe meer credits zijn behaald, des te hoger de totale LEED-score, oplopend van Certified, via Silver en Gold tot Platinum – van duurzaam tot zeer duurzaam.

In Nederland is certificeren volgens LEED mogelijk, zij het onder voorwaarden. Zo moet u aantonen dat het gebouw voldoet aan de Amerikaanse (ASHREA) normen. En alle bewijslast moet in het Engels worden aangeleverd. Dit vereist de nodige detailkennis van de Amerikaanse normen en de Engelse taal. Wij hebben die expertise in huis.

U kunt ons inschakelen voor:

  • Het geven van voorlichting over LEED. Voor welk type vastgoed is het bedoeld? Hoe werkt het voor Nederland? Wat moet je doen? Wie doet wat?
  • Het opstellen van een quick scan die laat zien wat de potentiële LEED-score is van uw ontwerp. En niet onbelangrijk: welke mogelijkheden er zijn om de score te verhogen.
  • De complete begeleiding van uw certificeringstraject, van eerste idee tot en het behalen van het certificaat.

Meer weten?  Edwin van Eeckhoven vertelt u graag meer.