Document   •

17 maart 2020

BREEAM in Use

Voor het certificeren van bestaand duurzaam vastgoed.

Meer dan negentig procent van de gebouwen is bestaand. Hoe meet je de duurzaamheid daarvan? En hoe kun je daar op een efficiënte manier aantoonbaar verbetering in aanbrengen?

Om op die vragen antwoord te geven is BREEAM in Use (BIU) ontwikkeld. Het is een laagdrempelig instrument voor het periodiek meten en verbeteren van duurzaamheid van bestaand vastgoed, ongeacht de leeftijd ervan.

De methode kent drie onderdelen:

  • Asset: hoe duurzaam is het gebouw?
  • Beheer: hoe duurzaam wordt het gebouw beheerd?g
  • Gebruik: hoe duurzaam is/zijn de gebruiker(s) van het gebouw?

U bent niet verplicht om alle onderdelen te meten of te certificeren.

Dutch Green Building Council heeft de methode vastgelegd in een officieel erkende BiU-beoordelingsrichtlijn. Hierin is beschreven hoe het certificeringstraject verloopt, wie wat moet doen, en wat de (duurzame) eisen (=credits) zijn. Hoe meer credits zijn behaald, des te hoger de uiteindelijke BiU score – oplopend van een tot vijf sterren, van duurzaam tot zeer duurzaam. Een BIU-certificaat is drie jaar geldig, waarna het opnieuw moet worden aangevraagd.

BiU is vooral bedoeld om zelf mee aan de slag te gaan. Mocht u toch behoefte hebben aan ondersteuning, dan kunnen we dat leveren door:

  • Het geven van voorlichting over de methode. Voor welk type vastgoed is het bedoeld? Hoe werkt het? Wat moet je doen?
  • Het opstellen van een quick scan die een indicatie geeft van de huidige BiU-score van uw gebouw, met suggesties voor het verder verhogen van de score.
  • De complete begeleiding van uw BiU-traject, met oplossingen die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.
  • Na het behalen van het BiU-certificaat: het jaarlijks beoordelen of u nog op koers ligt met uw groene ambities: dalen de exploitatiekosten volgens verwachting? Zijn er kansen de BiU-score te verbeteren?

Een BiU-certificering wordt ook geaccepteerd als volwaardige bewijslast voor vastgoed dat onder een Energie-audit verplichting valt.

Meer weten? Lizette van der Meer (06-8344 3363) of Wytze Boekhout (06-4164 0873) vertellen u graag meer.