Document   •

17 maart 2020

WELL

Voor gezonde organisaties in duurzame gebouwen

Gezondheid en welbevinden van de mensen binnen een gebouw zijn actueler dan ooit. WELL certificering biedt hiervoor de handvatten, met het gebouw als startpunt voor een veilige werkplek.

Het International WELL Building Institute heeft de methode vastgelegd in een internationaal erkende beoordelingsrichtlijn. Hierin is beschreven hoe het certificeringstraject verloopt, wie wat moet doen, en wat de eisen (=credits) zijn. Hoe meer credits zijn behaald, des te hoger de uiteindelijke WELL score, oplopend van Bronze, via Silver naar Gold tot Platinum – van gezond tot zeer gezond.

Onderwerpen die bij WELL aan de orde komen zijn waterkwaliteit, thermisch comfort, geluid, materialen, voeding, licht, fitness, comfort, mentaal welzijn en bijdrage aan de directe omgeving. De daaruit voortvloeiende eisen hebben dus betrekking op het gebouw én de gebruiker.   

Dit vraagt tijdens certificering om afstemming tussen de gebruiker en de gebouweigenaar over de WELL-ambitie van de gebruiker, de daarmee samenhangende gebouweisen en maatregelen. De eigenaar kan na genomen maatregelen met een WELL-Casco certificaat aantonen dat zijn gebouw voldoet. De gebruiker is verantwoordelijk voor het behalen van de organisatie-gerelateerde credits zoals voeding, fitness en mentaal welzijn.

Het WELL-certificaat is drie jaar geldig. Jaarlijks moet de gebruiker zelf beoordelen of nog aan de eisen wordt voldaan, anders vervalt het certificaat.

Wij kunnen u op een praktische manier ondersteunen tijdens uw certificeringstraject door:

  • Het geven van voorlichting over de methode. Voor welk type vastgoed is het geschikt? Hoe werkt het? Wat moet je doen als gebouweigenaar? Wat als (toekomstige) gebruiker?
  • Het opstellen van een quick scan die laat zien wat de potentiële WELL-score is, en wat de mogelijkheden zijn om de score te verbeteren.
  • De complete begeleiding van het WELL-certificeringstraject, zowel voor de eigenaar als voor de gebruiker.
  • Het begeleiden bij de jaarlijkse zelfevaluaties en de driejaarlijkse hercertificering.

Meer weten? Wytze Boekhout (06 – 41 64 08 73) vertelt u graag meer