Document   •

13 januari 2023

Vomar ontvangt als eerste BREEAM-NL 2020 oplevercertificaat

Vomar en aannemer Heembouw hebben ook het eerste Nederlandse BREEAM BRL 2020 nieuwbouw oplevercertificaat behaald. Dit certificaat is toegekend aan het Distributie Center 3 van Vomar in opdracht van Voorne Vastgoed.

Naast het eerste BREEAM-NL nieuwbouw ontwerpcertificaat BRL 2020, is er nu ook het eerste Nederlandse BREEAM BRL 2020 nieuwbouw oplevercertificaat behaald! Met C2N in de rol van BREEAM Expert.

Het distributiecentrum, ter grootte van ruim 14.315 m², kenmerkt zich door een zeer duurzaam ontwerp waarbij de nieuwste Nederlandse beoordelingsmethode BREEAM BRL 2020 leidend is geweest.

De BRL 2020 stelt zwaardere eisen dan haar voorganger, de BRL 2014. Het opleverteam heeft deze eisen echter goed opgepakt, wat resulteerde in een soepel verlopend certificeringstraject.

C2N feliciteert Vomar en aannemer Heembouw en zijn partners met het 1e BREEAM 2020 oplevercertificaat . Meer weten over dit project of over BREEAM BRL 2020 certificering? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Sprock