Document   •

02 juni 2021

WELL Health & Safety

Een mondiaal certificaat voor gezonde en veilige gebouwen

De coronapandemie heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat een gezonde en veilige werkomgeving cruciaal is voor de lichamelijk en geestelijke gezondheid van mensen. Om hier meetbaar handen en voeten aan te geven is in 2020 de WELL Health & Safety certificering in het leven geroepen. De methode  sluit naadloos aan op de overige WELL-certificaten – dit voorkomt dubbel werk.

De methode is evidence based, laagdrempelig en toepasbaar op elk type gebouw, bestaand en nieuw, en kent 22 criteria en 4 innovatiepunten verdeeld over zes categorieën:

  1. Het bevorderen van hygiënemaatregelen.
  2. Het voorbereid zijn op calamiteiten.
  3. Het bevorderen van lichamelijke en mentale gezondheid.
  4. Het monitoren van de kwaliteit van water en lucht.
  5. Het stimuleren van bekendheid van gebouwgebruikers met bovengenoemde maatregelen.
  6. Innovaties die bijdragen aan verdere ontwikkeling van gezondheid en veiligheid.

 

Voor het verkrijgen van een certificaat moeten tenminste 15 punten zijn behaald, die zijn getoetst en goedgekeurd door een WELL accredited professional.

Een WELL Health & Safety certificaat is het uitgelezen bewijs om aan te tonen dat een gebouw veilig en gezond is tijdens dagelijks gebruik, noodsituaties en de periode erna.

Meer weten? Wytze Boekhout vertelt u graag meer.