Nieuws   •

17 February 2023

C2N about EU-Taxonomie en BREEAM-NL

Vanaf 1 januari 2022 is het eerste gedeelte van de EU-taxonomie verplicht voor onder andere vermogensbeheerders en fondsen. Dit eerste deel focust zicht op de substantiële bijdrage die een investering biedt aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Daarnaast mogen investeringen geen significante schade aanbrengen aan de overige vier doelstellingen, zoals biodiversiteit en circulariteit. De substantiële bijdrage criteria van de overige vier doelstellingen worden verplicht vanaf 2023.

De EU-taxonomie biedt een classificatiesysteem waarmee wordt aangegeven of een fonds, investering of financieel product duurzaam is of niet, met het oog op Paris-Proof, transitie naar een duurzame economie en om greenwashing tegen te gaan.

De bouw- en vastgoedsector is één van de sectoren die in de EU-taxonomie is opgenomen. Voor deze sector zijn er natuurlijk al verschillende classificeringmethoden om duurzaamheid meetbaar te maken, zoals: BREEAM, GPR, LEED, WELL etc. De EU-taxonomie biedt nu één duurzaam raamwerk voor alle financiële activiteiten in heel Europa.

Onderzoek van C2N heeft uitgewezen dat de BREEAM-certificering direct aansluit bij de EU-taxonomie. De EU-taxonomie criteria die verplicht zijn vanaf 2022 focussen zich grotendeels op klimaatverandering en de beperking hiervan. Zo sluiten BREEAM-credit WST 05 “Klimaatadaptatie” en ENE 01 “Energie-efficiëntie” aan bij de criteria gesteld volgens de EU-taxonomie.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van de vele onderlinge relaties tussen de EU-taxonomiecriteria en de BREEAM-credits. Hieruit concluderen wij dat de BREEAM-certificering een vastgoedobject klaarstoomt voor de EU-taxonomieverplichtingen.

C2N is al jaren actief met alle relevante duurzaamheidscertificeringen. Door onze expertise en ervaring kan C2N gefundeerd inzicht geven in de aansluiting van uw vastgoedtransactie, ontwikkeling of renovatie met de EU-taxonomie.

Meer weten? Neem gerust contact op met Max Hoog +31(0) 6 18 82 83 85 of m.hoog@c2n.nl.