Nieuws   •

17 February 2023

Interview with Edwin van Eeckhoven in 'Sustainable Built'

Van adviseren naar oplossen.

Op 26 februari heeft Duurzaam Gebouwd een interview met Edwin van Eeckhoven gepubliceerd. In dat interview bespreekt Edwin dat kantoren vanaf 2023 tenminste Energielabel C moeten hebben – anders mogen ze niet worden verhuurd. En hoe C2N daarin een bijdrage kan leveren. In het tweede deel van het interview gaat Edwin in op de trend dat naast de aandacht voor energie, de grondstoffenproblematiek en comfort van gebouwgebruikers  belangrijk thema’s worden voor toekomstbestendig duurzaam vastgoed.

Het volledige interview met Edwin kunt u vinden via deze link https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20190226-rolverandering-vanadviseren-naar-oplossen