Project   •

Den Haag

Fruitweg

Het gebouw is een voormalige busremise, gebouwd in de jaren dertig. Na renovatie begin 2000 is het in gebruik genomen als multifunctioneel gebouw met kantoorfuncties, bedrijfsunits en een woning. Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt circa 6.000 m2.
In opdracht van Arcadis heeft C2N een Technische Due Diligence uitgevoerd op bouwkundige en constructieve onderdelen van het gebouw, alsmede op de staat van het terrein.

Project detail

Opdrachtgever

Arcadis Nederland B.V.

Project

Fruitweg

Locatie

Den Haag

Segment

Industry

BVO

6.000 m2

Rol C2N

Adviseur