Project   •

Leiden

Cluster Zuid

Momenteel is  het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden bezig met de herontwikkeling van Cluster Zuid, bestaande uit de gebouwen Van Eyckhof en Van Wijkplaats. Het gebouw dateert uit 1980 en wordt gerenoveerd; daarnaast zal ook een gedeelte nieuwbouw plaatsvinden. De bestaande gevels worden zoveel mogelijk gehandhaafd. een grote centrale hal/ontmoetingsplek verbindt de bibliotheek, college zalen en kantoorplekken. Cluster zuid wordt ook door middel van een loopbrug op de 1e verdieping verbonden met de Universiteitsbibliotheek.

De herindeling van het bestaande gebouw bedraagt circa 7.850 m2 bvo en de te realiseren uitbreiding is circa. 3.500 m2 bvo.

Het ontwerpproces is nu druk gaande en is erop gericht de studenten naar de campus en het gebouw te trekken, zodat ze hier college kunnen volgen, studeren en onderling kunnen overleggen. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de cultuur binnen de universiteit en dient tevens zichtbaar te zijn naar de medewerkers en studenten. Basis voor het duurzaamheidsbeleid is het Milieu Beleidsplan 2016-2020.

C2N vervult voor dit project de rol van BREEAM-NL Expert.

Project detail

Opdrachtgever

Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Project

Cluster Zuid

Locatie

Leiden

Segment

Kantoren

BVO

11.350 m2

Rol C2N

BREEAM-NL Expert en commissioningsmanagement