Project   •

Leiden

Cluster Zuid

Het gebouw dateert uit 1980 en wordt gerenoveerd; daarnaast zal ook een gedeelte nieuwbouw plaatsvinden. De bestaande gevels worden zoveel mogelijk gehandhaafd. een grote centrale hal/ontmoetingsplek verbindt de bibliotheek, college zalen en kantoorplekken. Cluster zuid wordt ook door middel van een loopbrug op de 1e verdieping verbonden met de Universiteitsbibliotheek.

De herindeling van het bestaande gebouw bedraagt circa 7.850 m2 bvo en de te realiseren uitbreiding is circa. 3.500 m2 bvo.

Het project is nu in de sloop- bouwfase, de verwachte oplevering zal plaats vinden eind 2023. De renovatie en nieuwbouw van Cluster Zuid (P.N. van Eyckhof-Van Wijkplaats) is het derde project in de ontwikkeling van de Humanities Campus. Met de vernieuwing van de gebouwen zorgt de universiteit voor moderne huisvesting die ruimte biedt aan de groeiende faculteit. Het streven is een aantrekkelijke onderwijsomgeving die ontmoeting stimuleert en waar studenten en medewerkers graag verblijven.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de cultuur binnen de universiteit en dient tevens zichtbaar te zijn naar de medewerkers en studenten.

Het Ontwerpcertificaat met score Excellent is behaald in 2022. C2N vervult de rol van BREEAM Expert tijdens dit project.

Project detail

Opdrachtgever

Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Project

Cluster Zuid

Locatie

Leiden

Segment

Kantoren

BVO

11.350 m2

Rol C2N

BREEAM-NL Expert en commissioningsmanagement