Project   •

Enschede

De Klanderij

Het markante winkelcentrum De Klanderij in het centrum van Enschede vervult een regiofunctie. Het totaal vloeroppervlak bedraagt circa 23.000 m2 verdeeld over 52 winkelunits, overdekte passages met een centrale food-court en expeditiezones. In opdracht van TA Europe heeft C2N een volledige TDD uitgevoerd op het gehele winkelcentrum, met inbegrip van de verhuurde winkelunits.

De werkzaamheden betroffen een gedetailleerde technische aankoopinspectie (TDD) van alle onderdelen van het winkelcentrum: constructief, bouwkundig, gebouwgebonden installaties alle in het winkelcentrum aanwezige huurdersvoorzieningen.

Project detail

Opdrachtgever

TA Europe

Project

De Klanderij

Locatie

Enschede

Segment

Retail

BVO

23.000 m2

Rol C2N

Adviseur