Project   •

Leiden

Gorlaeus

Op 20 februari 2018 heeft het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden het BREEAM certificaat Sloop en Demontagebehaald, niveau Excellent. Dit betreft het certificaat voor de voorbereidingsfase. De behaalde score is 82,04%. C2N heeft voor de behalen van het BREEAM certificaat de rol vervuld van BREEAM Assessor.

De totale sloopwerkzaamheden omvatten de voorsloop, asbestsanering en de daarop volgende totaalsloop (en terreinwerkzaamheden) van vier verschillende gebouwen van het Gorlaeuscomplex (Hoogbouw, LCP Gebouw, Clustergebouw en Oplosmiddelenmagazijn), gelegen aan de Einsteinweg 55 in Leiden. Bovendien wordt het puin op de locatie gebroken en daarmee zonder transport gecertificeerd tot bouwproduct. Deze duurzame sloop draagt zeker bij aan het streven naar een circulaire economie.

De Universiteit Leiden staat midden in de maatschappij en wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook in haar vastgoedbeleid, en dus bij de bouw van de nieuwe Science-campus, streeft de universiteit naar duurzaamheid. Dit uitgangspunt was prominent terug te zien in de aanbesteding van de sloopwerkzaamheden, die door Beelen zijn uitgevoerd. De Universiteit Leiden laat hiermee zien serieus werk te maken van haar duurzaamheidsambities.

Project detail

Opdrachtgever

Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Project

Gorlaeus

Locatie

Leiden

Segment

Kantoren

BVO

40.000 m2

Rol C2N

BREEAM-NL Assessor