Project   •

Utrecht

Life Science Incubator

Het Utrecht Science Park krijgt een tweede Life Science Incubator (LSI). Deze is nodig om de stijgende huisvestingsvraag van startende ondernemers in life sciences naar kantoor en laboratoria te beantwoorden. De bouw van de LSI wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en bijdragen van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht voor een totaalbedrag van 6,9 miljoen euro. Ontwikkel- en bouwpartner GiesbersWijchen en Mecanoo architecten zijn samen verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie.

De LSI wordt een herkenbaar, transparant en uitnodigend gebouw waar verbinden en ontmoeten centraal komen te staan. Door het gebruik van de juiste zonwerende beglazing in combinatie met de schuine positionering van de gevel ontstaat een natuurlijke zon- en warmtewering. De toepassing van alleen glas heeft een positieve impact op de levenscycluskosten als het gaat om vervanging, onderhoud en duurzaam materiaalgebruik.

De toepassing van hoogfrequente verlichting vermindert het energiegebruik, de benodigde energie wordt opgewekt door de 394 m2 zonnepanelen op het dak.  De aansluiting  op de warmte-koude-opslag (WKO) verzorgt een aangenaam en milieuvriendelijk binnenklimaat.

30 oktober 2017 is het Oplevercertificaat van Life Science Incubator gecertificeerd met de BREEAM-NL score Excellent. C2N heeft tijdens dit project de rol van Expert vervuld.

Project detail

Opdrachtgever

Giebers – Wijchen

Project

Life Science Incubator

Locatie

Utrecht

Segment

Kantoren

BVO

Circa 6.000 m2

Rol C2N

BREEAM-NL Expert