Project   •

Amsterdam

2 Amsterdam

Twee verouderde kantoorgebouwen aan de Amsterdamse Zuidas vinden een nieuwe toekomst. Voor eigenaar Commerz Real herontwikkelt Provast één toren tot high-end hotel. Vanwege de aanleg van het ZuidasDok krijgt het totale complex een nieuwe parkeergarage.

Het ontwerp van 2 Amsterdam is erop gericht om te laten zien dat de twee torens verschillende functies hebben, maar wel bij elkaar horen. De doorlopende glazen gevel zorgt voor eenheid tussen de twee gebouwen. Ook de begane grond (de zogeheten ‘plint’) brengt de twee gebouwen tezamen. De westelijke toren biedt ruimte aan het hotel en de oostelijke toren krijgt een kantoorfunctie.

Provast zorgt niet alleen voor modernisering en verduurzaming van de voormalige kantoren van AkzoNobel en Stibbe maar in dit deel van de Zuidas is het belangrijk een meer menselijke maat te vinden.

Een skybar en een paviljoen met een toprestaurant leveren een bijdrage aan een meer gevarieerde leefomgeving. De bestaande (semi-) openbare ruimte wordt getransformeerd tot een groene corporate garden.

C2N vervuld voor dit project de rol van BREEAM-NL Assessor.

Project detail

Opdrachtgever

Provast – Den Haag

Project

2 Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Segment

Kantoor – Hotel

BVO

23.128 m2

Rol C2N

BREEAM-NL Assessor