Project   •

Amsterdam

Nationale Postcode Loterij

Op 11 september 2017 heeft de Nationale Postcode Loterij het Sloop en Demontage Certificaat Voorbereidingsfase Excellent in ontvangst mogen nemen. Dit certificaat was behaald voor het ontwerp van de sloop. Inmiddels is op 5 september 2018 het Uitvoeringscertificaat behaald, met score Excellent.

Duurzaam slopen gaat verder dan de milieutechnische aspecten. De delen worden zo voorzichtig mogelijk uit elkaar gehaald. Niet alleen om de materialen te hergebruiken, maar ook om rekening te houden met de directe omgeving door het maximaal voorkomen van stof- en geluidshinder.

Het inmiddels 10 jaar leegstaande pand aan de Beethovenstraat in Amsterdam wordt getransformeerd. De vervolg werkzaamheden betreffen een volledige renovatie en forse uitbreiding.

C2N trad voor dit project op als BREEAM-NL Assessor.

Project detail

Opdrachtgever

J.P. van Eesteren

Project

Nationale Postcode Loterij

Locatie

Amsterdam

Segment

Kantoren

BVO

8.000 m2

Rol C2N

BREEAM-NL Assessor Sloop