Document   •

25 februari 2021

Energie Audit EED

EED ook voor vastgoedeigenaars

Sinds 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn EED van kracht. Een bedrijf is wettelijk verplicht  aan deze auditrichtlijn te voldoen als het meer dan 250 fte in dienst heeft, of een jaaromzet heeft van 50 miljoen euro of meer, én een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen euro. Een bedrijf is vrijgesteld van de audit als deelneemt aan een Meerjarenafspraak energie efficiency of in het bezit is van een ISO-gecertificeerd energiemanagement- of milieubeheersysteem.

Geldt een auditplicht, dan moet het bedrijf vierjaarlijks een EED-auditrapport opstellen, waarin het ten minste inzichtelijk maakt:

  • De energiebalans van gebouwen, faciliteiten en processen.
  • Het brandstofverbruik van eigen transport en zakelijk vervoer.
  • Het belastingsprofiel van elektriciteit, indien beschikbaar.
  • De invloedsfactoren op het energieverbruik.
  • Een lijst van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

We adviseren vastgoedeigenaars die in het kader van de audit gevraagd worden informatie leveren over het gebouw en geplande energiebesparende maatregelen. Voor hun is het interessant te weten dat een BREEAM-in-Use certificering als volwaardige bewijslast voor een Energie-audit wordt geaccepteerd.

Meer weten? Hans van Brakel (06 – 41 39 99 28) vertelt u graag meer.