News   •

14 juli 2023

Uitdagingen in de projectontwikkeling

De ontwikkelingen in de duurzaamheidswetgeving, de EU Taxonomie, hebben de markt sterk veranderd. Dit heeft vooral gevolgen voor projectontwikkelaars die nu meer moeten doen om hun panden rendabel te maken. Beleggers zullen in toenemende mate hun eindoordeel af laten hangen van het naleven van de nieuwe wetgeving. Een technisch goed gebouwd pand in verhuurde staat is geen doorslaggevende factor meer voor de verkoop.

Anno 2023 zijn de duurzaamheidseisen het fundament geworden voor het kopen en verkopen van panden. Door de vele veranderingen rondom de nieuwe eisen is blijven schakelen heel belangrijk. De projectontwikkelaars moeten vanuit verschillende perspectieven rekening houden met een paar bekende onderdelen: de inkomsten van het pand en de hoeveelheid huur die vrijkomt.Wat brengt de huur op in de loop van de tijd? De taxateur bepaalt op basis daarvan de hoogte van de huur. Ook het toekomstperspectief van het desbetreffende pand zal hierin worden meegenomen.

Voor zowel projectontwikkelaars als voor beleggers is de Europese wetgeving cruciaal. Panden moeten voldoen aan de meest actuele eisen. Projectontwikkelaars zullen hiermee de panden aantrekkelijker maken voor beleggers, zodat zij zelf niet met de panden blijven zitten. Daarnaast zullen de beleggers zo eerder investeren.

Naast de vernieuwde Europese eisen in het kader van de EU-Taxonomie hebben de huurders zelf ook meer belangen bij duurzaamheid. Ze zijn geïnteresseerd in de luchtkwaliteit, het daglichtniveau en het gebruik van niet-toxische materialen. Our Environmental, Social, & Governance (ESG) zet hiervoor de toon. ESG-criteria omvatten ook sociale aspecten, zoals gezondheid en welzijn.Huurders hechten belang aan gebouwen die een gezonde en veilige omgeving bieden. De projectontwikkelaars moeten ook hier aandacht aan besteden anders is ook dit voor de beleggers niet interessant.

Het vinden van beleggers, leningen en huurders kan moeilijk zijn. Zeker als het project risicovol wordt geacht, in combinatie met het niet voldoen aan duurzaamheidseisen. Het vinden van een financiering kan dus een grote uitdaging voor projectontwikkelaars zijn.Daarbij willen huurders zekerheid hebben. Ze willen niet worden geconfronteerd met onverwachte kosten of verstoringen als gevolg van verborgen gebreken.

De mogelijkheden om groen te investeren en certificeren zijn eindeloos. Sinds de EU-taxonomie met haar classificatiesysteem wettelijk van kracht is, kunnen projectontwikkelaars niet meer wegkomen met ‘’wij zijn duurzaam’’. Met de aanwezigheid van deze nieuwe regelgeving kan de vastgoedsector met dit classificatiesysteem organisaties toetsen op de duurzaamheid van deze groene investering.  Wanneer dit niet het geval is, zal de financiering hoger uitvallen.

Al met al, is de nieuwe regelgeving voor alle betrokken partijen niet meer weg te denken uit de sector. Voor de projectontwikkelaars en beleggers zijn de nieuwe duurzaamheidseisen een must. De huurders hebben hier onomstotelijk profijt van. Vastgoed is een complexe en uitdagende sector die de economische groei en stedelijke ontwikkeling kan bevorderen. Juist nu is het zo belangrijk dat we gezamenlijk de nieuwe en bestaande gebouwen voorzien van een duurzaamheidslabel.

Wij vertalen vastgoedvraagstukken in technische oplossingen die werken – nu en in de toekomst.