News   •

19 januari 2023

BREEAM-NL 2020, de nieuwe standaard voor duurzaam vastgoed

Sinds september 2020 is BREEAM-NL 2020 van kracht. Deze BREEAM-versie kan gebruikt worden voor nieuwbouwprojecten, niet voor grootschalige renovatieprojecten of woningbouw. Voor deze projectvormen ontwikkelt DGBC momenteel aparte BREEAM-schema’s. Tot die tijd blijft registratie en certificering van renovaties en woningen volgens BREEAM-2014 toegestaan.

In BREEAM-2020 kan men een keuze maken uit het projecttype dat het beste past bij de omvang van het te certificeren project:

  • Volledig gebouw;
  • Casco en centrale installatie;
  • Alleen het casco.

Voor een volledig gebouw gelden alle 2020 duurzaamheidscriteria, voor de overige twee is per credit aangegeven of ze al dan niet van toepassing zijn.

De credits zijn verdeeld over negen categorieën die inzicht geven in de duurzaamheid van het gebouw, de locatie en omgeving van het gebouw, en de duurzaamheid van het bouwproces. Dit leidt tot een eindscore die bepalend is voor het behaalde niveau van certificering, van haalbaar tot bijzonder uitdagend: Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding.

Ten opzichte van eerdere BREEAM-versies zijn in de 2020-versie de eisen waaraan voldaan moet worden om een certificaat te behalen flink verzwaard. Met name Excellent en Outstanding stellen fors strengere eisen dan Excellent en Outstanding in de 2014 versie. Marktpartijen die dit niet scherp op hun netvlies hebben, kunnen te laat in het proces geconfronteerd worden met het feit dat de overeengekomen ambitie niet haalbaar is, of slechts tegen hogere kosten dan oorspronkelijk gepland.

Om die nare verrassing te voorkomen raden we partijen aan ons in een vroeg stadium te betrekken bij het certificeringsproces. Wij brengen in kaart welk BREEAM-niveau haalbaar is, wat de valkuilen zijn en hoe die op de meest efficiënte manier zijn te voorkomen. Als best-of-class putten we daarbij uit een schat aan kennis, expertise en ervaring die teruggaat tot het allereerste BREEAM-project dat in Nederland is gecertificeerd.