Nieuws   •

22 juni 2021

BREEAM-NL 2020 - de nieuwe standaard voor duurzaam vastgoed

Vanaf 1 september 2020 is de nieuwe BREEAM-NL 2020 van kracht. Deze BREEAM-versie kan alleen gebruikt worden voor nieuwbouwprojecten, niet voor grootschalige renovatieprojecten of woningbouw. Voor deze projectvormen ontwikkelt DGBC momenteel aparte BREEAM-schema’s. Tot die tijd blijft registratie en certificering van renovaties en woningen volgens BREEAM-2014 toegestaan.

In BREEAM-2014 waren de certificeringskaders in een aantal gevallen ruimer dan de grenzen van het project. Dit maakte het gebruik van ‘green lease’ constructies noodzakelijk om het project toch te kunnen certificeren. In de praktijk kwam het erop neer dat men voor invulling van die green lease verplichtingen afhankelijk was van de bereidheid van derden -zoals huurders. Dit kon tot flinke vertraging van het certificeringstraject leiden.

In BREEAM-2020 zijn green-lease constructies niet langer nodig, en zelfs niet mogelijk. Men kan nu een keuze te maken uit het projecttype dat het beste past bij de omvang van het te certificeren project:

  • Volledig gebouw;
  • Casco en centrale installatie;
  • Alleen het casco.

Voor een volledig gebouw gelden alle 2020 duurzaamheidscriteria, voor de overige twee is per credit aangegeven of ze al dan niet van toepassing zijn.

Het aantal duurzaamheidscategorieën -negen stuks- is gelijk gebleven, al hebben er wel interne verschuivingen en aanpassingen van de onderliggende credits plaatsgevonden. De voornaamste reden hiervoor was harmonisatie van de BREEAM-2020 versie met in de internationale BREEAM 2016 versie. Die harmonisatie heeft er onder meer toe geleid dat eisen die in Nederland sowieso (wettelijk) verplicht zijn toch in BREEAM-2020 zijn opgenomen als minimale eisen. Er moet altijd aantoonbaar aan die eisen worden voldaan, maar er zijn geen punten mee te behalen. Net als de 2014-versie kent BREEAM-2020 nog steeds verplichte credits die behaald moeten worden en waarmee wel punten zijn te behalen.

De wegingsfactoren van de verschillende categorieën zijn veranderd, nu met meer nadruk op gezondheid en materialen. De drie eerdergenoemde projecttypen kennen ook verschillen in wegingsfactoren, iets om rekening mee te houden.

Bij BREEAM-2020 is voor wat betreft de bewijslast de focus komen te liggen op het voldoen aan de criteria van een credit en veel minder op het juiste type bewijslast. Hoe Experts en Assessoren hier in de praktijk invulling aan gaan geven zal de tijd moeten leren.

We vinden het een goede zaak dat DGBC een nieuwe BREEAM-versie heeft uitgebracht die duurzaamheid van de gebouwde omgeving naar een nog hoger plan tilt. Er zijn nog wat vragen, maar dat is logisch bij een nieuwe versie.

Wat betekenen bijvoorbeeld de verschillen tussen de 2014 en de 2020 versie op detailniveau? Wat zijn de implicaties voor nieuwe projecten qua ontwerp, materiaalkeuze en processen?

En hoe om te gaan met de certificering van een mixed-development met daarin nieuwbouw, woningen en renovatie? Elk onderdeel apart certificeren, of alles via een bespoke-traject onderbrengen onder één certificaat?

Hoe is/wordt de BREEAM-2020 aansluiting op WELL en GRESB gerealiseerd?

En nog een paar vragen.

We houden u op de hoogte over de antwoorden.